Valeriya & Richard at 12th Chair, 150827, DSCN4581